• ROLNICTWO EKOLOGICZNE

     •  

      ROLNICTWO EKOLOGICZNE

                  W dniach 03 – 04 czerwca 2024 r. 30 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w dwudniowym  szkoleniu     pt. „Rolnictwo ekologiczne”. Szkolenie ukierunkowane było na innowacje i nowoczesne rozwiązania w sektorze rolnym. Szkolenie prowadziła Europejska Grupa Doradcza Sp. z.o.o z Wrocławia, która realizuje szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Unijnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

                  W pierwszym dniu szkolenia młodzież uczestniczyła w warsztatach, podczas których poruszane były tematy związane z produkcją ekologiczną w Polsce i na świecie. Uczniowie poznali  podstawy prawne rolnictwa ekologicznego w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego.  Jak również zapoznano ich z dokumentacją prowadzenia gospodarstwa ekologicznego,  opłacalnością produkcji, kalkulacją dochodów i źródłami wsparcia finansowego.

                  Uczestnicy szkolenia poznali najbardziej aktualną wiedzę, wyniki badań
      i innowacyjnych rozwiązań, co wpłynęło na  ich szerszy rozwój zawodowy.

                  W drugim dniu szkolenia uczniowie zdobytą wiedzę zastosowali w praktyce wyjeżdżając do Gospodarstwa Ekologicznego „FRYKAS „ Cezarego i Edyty Szczupak
      w Marwicach, którzy zajmują się wytwarzaniem twarogów i serów dojrzewających z mleka owczego, koziego i krowiego. Surowce do produkcji serów pochodzą z własnej hodowli tych zwierząt. Młodzież została zapoznana z zasadami prowadzenia oraz z zarządzaniem przedsiębiorstwem ekologicznym.

                  W trakcie szkolenia i wyjazdu uczniowie otrzymali owocowo - słodki poczęstunek, jak również każdy dzień kończył się pysznym obiadem.

      Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom, którzy przygotowali powyższe szkolenie.

                                                                                        

                                                                                                                Teresa Mirek

     • "Świat się kręci wokół wsi" - IV ogólnopolski konkurs filmowy

     • Zapraszamy do udziału w IV ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”.

      Nagraj i przyślij nam swój film. Formularze zgłoszenia przyjmujemy do 25 września 2024 r., a filmy do 10 października 2024 r. Szczegóły znajdziesz w regulaminie poniżej.

      Do kogo skierowany jest konkurs?

      Konkurs jest skierowany do młodych mieszkańców wsi i miast, w wieku od 16 do 30 roku życia.

      Cel konkursu

      Celem konkursu jest ukazanie wsi jako miejsca z nowymi perspektywami do życia i rozwoju zawodowego, szczególnie dla ludzi młodych. Chcemy przekonać, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to zawód z przyszłością. Chcemy pokazać pozytywny wpływ 20-letniego członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla rozwoju polskiej wsi. Chcemy przedstawić rolnictwo jako ważną gałąź gospodarki narodowej, w której efektywnie wykorzystuje się fundusze unijne. Chcemy również zaprezentować rolników jako tych, którzy zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe, pielęgnują tradycję i  dziedzictwo kulturowe polskiej wsi oraz adaptują trendy w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

      Czekamy na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

      Nagrody

      Najlepsze prace konkursowe, w każdej z dwóch kategorii konkursowych, zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi.

      1. za zajęcie I miejsca – 7 000 zł brutto;
      2. za zajęcie II miejsca – 5 000 zł brutto;
      3. za zajęcie III miejsca – 3 000 zł brutto.

      Ponadto dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto oraz upominków rzeczowych, ufundowanych przez Partnerów Konkursu.

      Konkurs krok po kroku

      1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu i Wskazówkami dla Uczestnika Konkursu.

      2. Pobierz, wypełnij czytelnie i podpisz formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem w nim zawartym.
      3. Upewnij się, czy dane zostały wpisane czytelnie i poprawnie.
      4. Prześlij oryginał wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na adres:

      Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

      Departament Pomocy Technicznej

      ul. Wspólna 30

      00-930 Warszawa

      z dopiskiem na kopercie: „IV Konkurs – Świat się kręci wokół wsi”.

      1. Nagraj film.
      2. Gdy otrzymamy Twój formularz zgłoszenia wyślemy Ci link do chmury Organizatora.
      3. Po otrzymaniu linku zapisz film w chmurze pod adresem https://chmura.minrol.gov.pl, w terminie do 10 października 2024 r. do godz. 23:59.
      4. Na tym etapie przesyłasz nam tylko wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem w nim zawartym oraz zamieszczasz film w chmurze Organizatora.
      5. Inne dokumenty prześlesz nam, jeżeli Twoje miejsce w rankingu będzie uprawniać do przyznania Ci nagrody lub wyróżnienia.
      6. Wtedy poprosimy Cię o uzupełnienie dokumentów i wyznaczymy w tym celu odpowiedni termin na ich dostarczenie.

      Czekamy na Wasze formularze zgłoszenia do 25 września 2024 r., a na filmy do 10 października 2024 r.

      1. Regulamin IV Konkursu „Świat się kręci wokół wsi”.

      2. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika wraz z oświadczeniem w nim zawartym.
      3. Wzór oświadczenia osoby trzeciej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
      4. Wzór umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.
      5. Wskazówki dla Uczestnika Konkursu.

      Jeżeli masz pytania lub wątpliwości pisz na adres e- mail   konkurs.filmowy@minrol.gov.pl

       

      Dodatkowe informacje

      Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się pod linkami:

      https://www.gov.pl/web/rolnictwo/iv-ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi---2024-r

      https://www.gov.pl/web/arimr/wszystkie-aktualnosci

      https://www.gov.pl/web/kowr/aktualnosci

       

     • "ISKRY NIEPODLEGŁEJ"

     • Dziś, tj. 29 kwietnia młodzież naszej szkoły miała okazję uczestniczyć w pokazie multimedialnym " Iskry Niepodleglej". Widowisko przedstawia postaci Polek i Polakow, którzy swoimi wybitnymi osiągnięciami odcisnęli piętno w różnych dziedzinach nauki i historii świata

     • Pożegnanie maturzystów

     • 26 kwietnia oficjalnie pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów. Za część artystyczną odpowiedzialna była klasa 4, natomiast absolwenci podsumowali swoje 5 lat edukacji przygotowując pamiątkowy filmik ze zdjęciami. Zostały rozdane świadectwa, jak i również nagrody dla uczniów, którzy wykazali się niezwykłym zaangażowaniem w naukę oraz życie szkoły. Życzymy szczęścia w dalszym życiu i powodzenia na maturze dla naszych absolwentów.

       „Drodzy absolwenci, 

      Jane Austin pisała, że „(…) ze wszystkich okropnych rzeczy w życiu najokropniejsze jest pożegnanie (…)”, więc się nie żegnajmy. ...

       

     • 79 rocznica forsowania Odry

     • Dnia 20.04.2024r. nasza szkoła brała udział w uroczystościach 79 rocznicy forsowania Odry. W pierwszej kolejności złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Chwała Bohaterom w Gozdowicach. Następnie udaliśmy się do Siekierek, gdzie na cmentarzu odbyła się uroczysta msza święta za poległych żołnierzy walczących w obronie niepodległej Polski.

     • Realizacja projektu europejskiego na Lazurowym Wybrzeżu

     • Cześć Szkoło!

      Dajemy znać, że szczęśliwie dojechaliśmy na miejsce praktyk zawodowych we Francji, które realizujemy w ramach projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000130819. Camping jest super, pogoda też, co sprzyja dobrym humorom i naszemu zapałowi do zaangażowania się w praktyki.

      Za nami już pierwsze prace związane z realizacją praktyk. Architekci krajobrazu zajmowali się zagospodarowaniem przestrzeni wokół ośrodka turystycznego. Każdy z nas otrzymał swoje zadanie, np. skoszenie trawników , pielęgnowanie roślin, przycinanie krzewów czy porządkowanie terenu. Nasza praca została potem oceniona przez mentorów, którzy docenili nasze starania.

      Technicy żywienia i usług gastronomicznych wzięli pod opiekę naszą stołówkę. Kroili warzywa, pomagali w przygotowywaniu prostszych potraw, a po posiłku pięknie uprzątnęli sale, bo to równie ważne, by goście poczuli się w lokalu komfortowo.

      Z kolei po południu każdy z nich miał przydzielone zadania związane z przygotowaniem sali na przyjęcie gości. Wystrój stołów, układanie serwisu w odpowiedni sposób, a następnie proces sprzątania i porządkowanie.

      Już te pierwsze dni upewniły nas, że jesteśmy we właściwym miejscu, żeby wzmocnić swoje praktyczne umiejętności zawodowe. Serdecznie pozdrawiamy z bardzo przyjaznej Francji.

      Więcej informacji na temat naszego wyjazdu, będzie dostępnych na naszym profilu (link ponizej).

     • IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego "Bitwa Regionów"

     • Aktualnie trwa przyjmowanie zgłoszeń do IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego „Bitwa Regionów” skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń.

       

      Termin naboru do konkursu Kół Gospodyń Wiejskich potrwa do 5 maja 2024 r.

       

      Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.bitwaregionow.pl lub pod linkiem  https://www.kupujswiadomie.gov.pl/formularz-bitwa-regionow/

      Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu na stronie. https://bitwaregionow.pl/regulamin/

       

      Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie:

      www.bitwaregionow.pl

       

      KONKURS BĘDZIE PRZEBIEGAĆ W TRZECH ETAPACH:

      Etap I – Komisja kwalifikacyjna, na podstawie oceny formularzy zgłoszeniowych, utworzy listę rankingową prac konkursowych. Do udziału w wydarzeniach regionalnych I etapu konkursu przejdą KGW, które znajdą się na najwyższych pozycjach list rankingowych. W każdym wydarzeniu weźmie udział maksymalnie 20 KGW. Zespoły biorące udział w I etapie konkursu, które zostaną najwyżej ocenione przez komisje konkursowe podczas danego wydarzenia regionalnego, zostaną zakwalifikowane do II etapu, tj. półfinału konkursu.

      Etap II – KGW, które zajmą 1. miejsce w wydarzeniach regionalnych, biorą udział w półfinałach wojewódzkich. 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1. miejsce w II etapie konkursu, kwalifikuje się do finału ogólnopolskiego.

      Etap III – Finał z udziałem 16 KGW.

      W tym roku pula nagród wyniesie ponad 65 tys. zł. Przewidziana jest również nagroda dodatkowa dla laureata I miejsca w finale – wyjazd przedstawicieli KGW na zagraniczne targi rolno-spożywcze w UE.

     • Rusza rekrutacja do projektu "Kształcenie otwarte na Europę - EDYCJA 2023"

     • Rozpoczynamy proces rekrutacji do naszego nowego przedsięwzięcia edukacyjnego pt. "Kształcenie otwarte na Europę – EDYCJA 2023", o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000130819, finansowanego przez Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, w sektorze Kształcenia i Szkolenia Zawodowego. Zapraszamy do udziału uczniów naszej Szkoły, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zawodach technik architektury krajobrazu oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

      Zachęcamy do aplikowania wszystkie osoby uczące się w roku szkolnym 2023/2024 w klasach II, III, i IV. Proces naboru trwa od 8 marca 2024 roku do 15 marca 2024 roku. Dokumenty aplikacyjne można składać do 12:00 w dniu kończącym rekrutację, zarówno w sekretariacie szkoły, jak i w biurze Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu, Pani Teresy Mirek.

      Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Naboru i instrukcjami dotyczącymi wypełniania formularza zgłoszeniowego, aby zapewnić poprawność Państwa aplikacji. Udział w projekcie jest wyjątkową okazją do rozwoju zawodowego i osobistego. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają szansę na odbycie dwutygodniowych praktyk w przedsiębiorstwach we Francji, co umożliwi im poszerzenie wiedzy i umiejętności w wybranych dziedzinach. Projekt ten oferuje niepowtarzalną możliwość zdobycia międzynarodowego doświadczenia oraz rozwinięcia własnych kompetencji. W ramach projektu przewidziano także program kulturowy, dzięki któremu uczestnicy będą mieli okazję bliżej poznać tradycje i zabytki Grecji.

      Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne dla osób zakwalifikowanych, ponieważ wszystkie koszty są pokrywane z funduszy otrzymanych przez Szkołę w ramach dofinansowania. Gorąco zachęcamy do składania aplikacji.

      W razie dodatkowych pytań lub potrzeby wsparcia, zachęcamy do kontaktu z Dyrektorem Szkoły lub członkami Komisji Rekrutacyjnej. Rekrutacyjnej.

       

     • Wspólne sadzenie lasu

     • 15.03.2024 r. Nadleśnictwo Mieszkowice organizowało sadzenie lasu. Wspólnie z pracownikami nadleśnictwa, ochotniczą strażą pożarną, emerytami dołączyliśmy się do akcji. Sadziliśmy dwa gatunki drzew - lipę i buka, pod czujnym okiem nadleśniczego. Dziękujemy za nowe doświadczenia obfity poczęstunek i dyplom uczestnictwa ZSCKR w Mieszkowicach

     • Obchody 79 rocznicy wkopania I słupa granicznego

     • W dniu 3 marca 2024r. poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w uroczystościach 79 rocznicy wbicia pierwszego polskiego słupa granicznego nad Odrą. Wydarzeniu temu towarzyszyły przemówienia przedstawicieli władz lokalnych oraz wojewódzkich, w których m.in burmistrz Mieszkowic pan Andrzej Salwa złożył serdeczne podziękowania na ręce naszej pani dyrektor Bogumiły Żurawieckej za wkład uczniów ZSCKR w przygotowanie terenu wokół pomnika w Czelinie na w/w uroczystości. Młodzież i przybyli goście mogli również podziwiać rekonstrukcję zdarzeń sprzed lat, podczas której grupy rekonstrukcyjne odtworzyły akcję saperów VI samodzielnego zmotoryzowanego batalionu pontonowo-mostowego, którzy jako pierwsi wbili biało-czerwony symbol na nowej granicy z Niemcami.

       

    • "Ku czci bohaterom - Polakom, którzy poświęcili wiele, by ocalić wszystko"
     • "Ku czci bohaterom - Polakom, którzy poświęcili wiele, by ocalić wszystko"

     • W 19 rocznicę odsłonięcia Obelisku na Cmentarzu Komunalnym w Mieszkowicach rozpoczęła się uroczystość, w której uczestniczyli uczniowie naszej szkoły wraz z  Pocztem Sztandarowym. Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia Burmistrza Andrzeja Salwy. Oddając hołd uczciliśmy pamięć bohaterów walczących o naszą wolność. Burmistrz podziękował wszystkim za udział w uroczystości. Przy obelisku zostały złożone kwiaty oraz zapalone znicze.

    • Mikołajkowy turniej piłki siatkowej o puchar dyrektora szkoły
     • Mikołajkowy turniej piłki siatkowej o puchar dyrektora szkoły

     • W dniu dzisiejszym tj. 27.11.2023 rozpoczął się w Naszej Szkole ,, MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY”. W meczu rozpoczynającym klasa I technikum żywienia i usług gastronomicznych uległa klasie I technikum architektury krajobrazu 0:2. W drugim spotkaniu po niezwykle zaciętym boju klasa III technikum pokonała Klasę IV 2:1. Wszyscy uczestnicy dzisiejszych spotkań zasługują na ogromne brawa za hart ducha, zaciętość i grę do ostatniej ,,linii”. W następnym tygodniu klasa I technikum architektury krajobrazu zmierzy się z klasą II. Z kolei faworyci  - klasa V, zagra z walecznym zespołem klasy III😊.

      Krzysztof Cytrynowicz, Sławomir Szymański