• STATUT Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Osadników Wojskowych w Mieszkowicach