• Nabór na rok 2024 / 2025
     

    Na rok szkolny 2024 / 2025 szkoła prowadzi nabór do technikum pięcioletniego w zawodach:

     

    1. technik żywienia i usług gastronomicznych 

    Technik żywienia i usług gastronomicznych kształci umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Absolwent zdobywa tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych, może podejmować pracę w obiektach żywienia zbiorowego oraz instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, domowych i hotelarskich. 
    Uzyskane kwalifikacje:

    • HGT.02. Sporządzanie potraw i napojów – egzamin z tej kwalifikacji odbywa się pod koniec roku szkolnego w klasie trzeciej. Kwalifikacja ta przygotowuje do pracy na stanowisku kucharza.
    • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy piątej. Druga kwalifikacja kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach gastronomicznych. Uczniowie zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.

    Możliwości podjęcia pracy zawodowej:

    Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować jako:
    •   szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych
    •    kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych
    •    menager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych
    •    manager zakładu gastronomicznego
    •    organizator imprez okolicznościowych
    •    mistrz sztuki kulinarnej
    •    pracownik firmy cateringowej
    •    doradca w zakresie prawidłowego żywienia
    •    organizator usług cateringowych
    •    pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej

     

    2.  technik architektury krajobrazu 

    Absolwenci szkoły kształcącej w tym kierunku mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach oraz w instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu wymagające profesjonalnego dozoru. Absolwenci mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

    Uzyskane kwalifikacje:
    OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu - egzamin odbywa się w I semestrze klasy trzeciej.
    OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu - egzamin odbywa się w I semestrze klasy piątej.
     
    Absolwent będzie przygotowany do:
    - projektowania i kształtowania krajobrazu, realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej;
    - projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych;
    - pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu;
    - prowadzenie uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania wykonywanych prac i projektów;
    - stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu

    Szkoła zapewnia:
    - nowoczesny internat (opłata tylko za wyżywienie 14 zł/dzień; pokoje 1,2,3 - osobowe)
    - darmowe podręczniki dla wszystkich uczniów
    - prawo jazdy kat. T (zgodnie z podstawą programową)
    - bogato wyposażoną bibliotekę szkolną
    - bogatą i nowoczesną bazę dydaktyczną
    - nowoczesne pracownie: komputerową, językową i multimedialną
    - bezprzewodowy internet na terenie szkoły i internatu
    - zaplecze sportowe wraz z salką fitness i siłownią
    - dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną
    - zajęcia praktyczne w ogrodzie szkolnym