• HARMONOGRAM PRACY W INTERNACIE

    Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach

     

    GODZINA

    CZYNNOŚCI

    6.30 – 7.00

    POBUDKA

    7.00 – 7.30

    ŚNIADANIE

    7.30 – 7.40

    PEŁNIENIE DYŻURU PORANNEGO

    7.45

    WYJŚCIE Z INTERNATU NA ZAJĘCIA LEKCYJNE

    8.00 – 14.00

    ZAJĘCIA LEKCYJNE

    14.00

    OTWARCIE INTERNATU

    14.15 – 16.20

    OBIAD

    15.30 - 17.00

    CZAS WOLNY

    17.00 – 18.30

    CZAS NAUKI WŁASNEJ                    

    czwartek

    17.00 -18.00

    WYKONYWANIE GENERALNYCH PORZĄDKÓW BEZ MOŻLIWOŚCI OPUSZCZANIA TERENU INTERNATU

    czwartek

    18.00 – 18.45

    20.00  - 20.45

    CZAS NAUKI WŁASNEJ                    

    18.30 – 19.00

    ZAJĘCIA INDYWIDUALNE BEZ MOŻLIWOŚCI WYJŚCIA POZA TEREN INTERNATU

    19.00 – 19.30

    KOLACJA

    19.30 – 21.00

    CZAS WOLNY

    21.00 – 21.30

    TOALETA WIECZORNA

    21.30 – 22.00

    PEŁNIENIE DYŻURU WIECZORNEGO

    22.00 – 6.00

    CISZA NOCNA

     

    W każdą niedzielę:   1700 -  2100 przyjazd do internatu

    W każdy piątek:    od 745 internat jest zamknięty  do niedzieli do 1700