• ROLNICTWO EKOLOGICZNE

     •  

      ROLNICTWO EKOLOGICZNE

                  W dniach 03 – 04 czerwca 2024 r. 30 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w dwudniowym  szkoleniu     pt. „Rolnictwo ekologiczne”. Szkolenie ukierunkowane było na innowacje i nowoczesne rozwiązania w sektorze rolnym. Szkolenie prowadziła Europejska Grupa Doradcza Sp. z.o.o z Wrocławia, która realizuje szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Unijnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

                  W pierwszym dniu szkolenia młodzież uczestniczyła w warsztatach, podczas których poruszane były tematy związane z produkcją ekologiczną w Polsce i na świecie. Uczniowie poznali  podstawy prawne rolnictwa ekologicznego w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego.  Jak również zapoznano ich z dokumentacją prowadzenia gospodarstwa ekologicznego,  opłacalnością produkcji, kalkulacją dochodów i źródłami wsparcia finansowego.

                  Uczestnicy szkolenia poznali najbardziej aktualną wiedzę, wyniki badań
      i innowacyjnych rozwiązań, co wpłynęło na  ich szerszy rozwój zawodowy.

                  W drugim dniu szkolenia uczniowie zdobytą wiedzę zastosowali w praktyce wyjeżdżając do Gospodarstwa Ekologicznego „FRYKAS „ Cezarego i Edyty Szczupak
      w Marwicach, którzy zajmują się wytwarzaniem twarogów i serów dojrzewających z mleka owczego, koziego i krowiego. Surowce do produkcji serów pochodzą z własnej hodowli tych zwierząt. Młodzież została zapoznana z zasadami prowadzenia oraz z zarządzaniem przedsiębiorstwem ekologicznym.

                  W trakcie szkolenia i wyjazdu uczniowie otrzymali owocowo - słodki poczęstunek, jak również każdy dzień kończył się pysznym obiadem.

      Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom, którzy przygotowali powyższe szkolenie.

                                                                                        

                                                                                                                Teresa Mirek

     • "Świat się kręci wokół wsi" - IV ogólnopolski konkurs filmowy

     • Zapraszamy do udziału w IV ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”.

      Nagraj i przyślij nam swój film. Formularze zgłoszenia przyjmujemy do 25 września 2024 r., a filmy do 10 października 2024 r. Szczegóły znajdziesz w regulaminie poniżej.

      Do kogo skierowany jest konkurs?

      Konkurs jest skierowany do młodych mieszkańców wsi i miast, w wieku od 16 do 30 roku życia.

      Cel konkursu

      Celem konkursu jest ukazanie wsi jako miejsca z nowymi perspektywami do życia i rozwoju zawodowego, szczególnie dla ludzi młodych. Chcemy przekonać, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to zawód z przyszłością. Chcemy pokazać pozytywny wpływ 20-letniego członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla rozwoju polskiej wsi. Chcemy przedstawić rolnictwo jako ważną gałąź gospodarki narodowej, w której efektywnie wykorzystuje się fundusze unijne. Chcemy również zaprezentować rolników jako tych, którzy zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe, pielęgnują tradycję i  dziedzictwo kulturowe polskiej wsi oraz adaptują trendy w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

      Czekamy na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

      Nagrody

      Najlepsze prace konkursowe, w każdej z dwóch kategorii konkursowych, zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi.

      1. za zajęcie I miejsca – 7 000 zł brutto;
      2. za zajęcie II miejsca – 5 000 zł brutto;
      3. za zajęcie III miejsca – 3 000 zł brutto.

      Ponadto dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto oraz upominków rzeczowych, ufundowanych przez Partnerów Konkursu.

      Konkurs krok po kroku

      1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu i Wskazówkami dla Uczestnika Konkursu.

      2. Pobierz, wypełnij czytelnie i podpisz formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem w nim zawartym.
      3. Upewnij się, czy dane zostały wpisane czytelnie i poprawnie.
      4. Prześlij oryginał wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na adres:

      Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

      Departament Pomocy Technicznej

      ul. Wspólna 30

      00-930 Warszawa

      z dopiskiem na kopercie: „IV Konkurs – Świat się kręci wokół wsi”.

      1. Nagraj film.
      2. Gdy otrzymamy Twój formularz zgłoszenia wyślemy Ci link do chmury Organizatora.
      3. Po otrzymaniu linku zapisz film w chmurze pod adresem https://chmura.minrol.gov.pl, w terminie do 10 października 2024 r. do godz. 23:59.
      4. Na tym etapie przesyłasz nam tylko wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem w nim zawartym oraz zamieszczasz film w chmurze Organizatora.
      5. Inne dokumenty prześlesz nam, jeżeli Twoje miejsce w rankingu będzie uprawniać do przyznania Ci nagrody lub wyróżnienia.
      6. Wtedy poprosimy Cię o uzupełnienie dokumentów i wyznaczymy w tym celu odpowiedni termin na ich dostarczenie.

      Czekamy na Wasze formularze zgłoszenia do 25 września 2024 r., a na filmy do 10 października 2024 r.

      1. Regulamin IV Konkursu „Świat się kręci wokół wsi”.

      2. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika wraz z oświadczeniem w nim zawartym.
      3. Wzór oświadczenia osoby trzeciej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
      4. Wzór umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.
      5. Wskazówki dla Uczestnika Konkursu.

      Jeżeli masz pytania lub wątpliwości pisz na adres e- mail   konkurs.filmowy@minrol.gov.pl

       

      Dodatkowe informacje

      Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się pod linkami:

      https://www.gov.pl/web/rolnictwo/iv-ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi---2024-r

      https://www.gov.pl/web/arimr/wszystkie-aktualnosci

      https://www.gov.pl/web/kowr/aktualnosci